"โรงเรียนสุพรรณภูมิ" ยินดีต้นรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง   

แผนที่โรงเรียน

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บรรยากาศการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ IEP
 
 
 
กิจกรรมของโรงเรียน
 
 
 
 
 

 

 
 
ข่าวสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
 
 
 
 
 
     
นายสุรพล รุ่งวิริยะวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 
 
 
 
การจัดการเรียนการสอนทางไกล
โดย มูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมฯ
 
 

  
ห้องเรียนออนไลน์
 
ห้องเรียนครูนพพล
 
 

 

Last update : 29.06.2021