"โรงเรียนสุพรรณภูมิ" ยินดีต้นรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง   

แผนที่โรงเรียน

 
 
 

 
 
 
 

 

 
โรงเรียนสุพรรณภูมิรับสมัครแม่บ้าน จำนวน 2 ตำแหน่ง
สมัคร ณ ห้องบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุพรรณภูมิ โทร 08-1944-5608
 
 
กิจกรรมของโรงเรียน
 
 
 
พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
 
 
 
24 มิ.ย.2563 โรงเรียนสุพรรณภูมิได้รับการตรวจเยี่ยมมาตราการการป้องกันเชื้อโควิด-19ในสถานศึกษา จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต1
 
 
 
โรงเรียนสุพรรณภูมิทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 ก.ค.2563 นี้
 
 
 
7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสุพรรณภูมิ จัดกิจกรรม เปิดบ้านอนุบาล (Kindergarten Open House) ปีการศึกษา 2562 เพื่อจัดแสดงผลงานของนักเรียนและประเมินผลการเรียนรู้ ประเมินความพร้อม และส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก
 
 
 
โรงเรียนสุพรรณภูมิ นำนักกีฬาแข่งขัน สุพรรณิการ์เกมส์ ได้รับรางวัลชนะเลิศหลายรายการ ได้จัดพิธีมอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และเกียรติบัตรแก่นักกีฬาทุกประเภท โดยมี นาย.สุรพล รุ่งวิริยะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ดำเนินการ โดยครูประทวน มาตรวิจิตร และคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพพลานามัย และส่งเสริมความสามารถด้านกีฬาให้กับนักเรียน เป็นกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องและประสบความสำเร็จอย่างสูงมาก ควบคู่กับผลงานด้านวิชาการของนักเรียน เพราะ เรา เน้นทั้งวิชาการ และ กีฬา ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม
 
 

 

 
 
ข่าวสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
 
 
 
     
นายสุรพล รุ่งวิริยะวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 
 
 
 
การจัดการเรียนการสอนทางไกล
โดย มูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมฯ
 
 

  
ห้องเรียนออนไลน์
 
 
 

 

Last update : 10.08.2020