"โรงเรียนสุพรรณภูมิ" ยินดีต้นรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง   

แผนที่โรงเรียน

 
 
 

 
บรรยากาศการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ IEP
 
แจ้งการปิด - เปิดภาคเรียน
 
 
กิจกรรมของโรงเรียน
 
 
 

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 นายสุรพล รุ่งวิริยะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสุพรรณภูมิ ร่วมจัดกิจกรรม การอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล (21กันยายน)
โดย สิบเอกชานนท์ การะเวก ครูโรงเรียนสุพรรณภูมิ เป็นผู้อ่านสารของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของการสร้างพลังแห่งสันติภาพร่วมกันทั้งประเทศ

 
 
 

พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 
 
 

24 มิ.ย.2563 โรงเรียนสุพรรณภูมิได้รับการตรวจเยี่ยมมาตราการการป้องกันเชื้อโควิด-19ในสถานศึกษา จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต1

 
 
 

โรงเรียนสุพรรณภูมิทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 ก.ค.2563 นี้

 
 
 

7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสุพรรณภูมิ จัดกิจกรรม เปิดบ้านอนุบาล (Kindergarten Open House) ปีการศึกษา 2562 เพื่อจัดแสดงผลงานของนักเรียนและประเมินผลการเรียนรู้ ประเมินความพร้อม และส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก

 
 
 

โรงเรียนสุพรรณภูมิ นำนักกีฬาแข่งขัน สุพรรณิการ์เกมส์ ได้รับรางวัลชนะเลิศหลายรายการ ได้จัดพิธีมอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และเกียรติบัตรแก่นักกีฬาทุกประเภท โดยมี นาย.สุรพล รุ่งวิริยะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ดำเนินการ โดยครูประทวน มาตรวิจิตร และคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพพลานามัย และส่งเสริมความสามารถด้านกีฬาให้กับนักเรียน เป็นกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องและประสบความสำเร็จอย่างสูงมาก ควบคู่กับผลงานด้านวิชาการของนักเรียน เพราะ เรา เน้นทั้งวิชาการ และ กีฬา ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม

 

 

 
 
ข่าวสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
 
 
 
 
 
     
นายสุรพล รุ่งวิริยะวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 
 
 
 
การจัดการเรียนการสอนทางไกล
โดย มูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมฯ
 
 

  
ห้องเรียนออนไลน์
ห้องเรียนครูนพพล
 
 

 

Last update : 17.03.2021